Rs. 7,500 Wed, Aug 1st 2018 at Quetta Rs. 25,000 Wed, Aug 1st 2018 at Rawalpindi Admin prince adnan 03004221795 Prizebond Schedule 2018 Available
User Final Hint Formula
Baba A1
441 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526


Baba A1
442 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
442 Days ago

(((((Baba A1 =  =)))))

Ki Tarif Sy salam =

First = Lenk = Figar =

7207  Sy  Start 

720x569 Brabar=409(68)0=(68)=F 16 paas

162x569 Brabar=92(17)8  =(17)=F 71 paas

714x569 Brabar=406(26)6 =(26)=F 12 paas

122x569 Brabar=69(41)8   =(41)=F 49 paas

494x569 Brabar=281(08)6 =(08)=F 87 paas

872x569 Brabar=496(16)8 =(16)=F 63 paas

631x569 Brabar=359(03)9  =(03)=F  03 paas

535x569 Brabar=304(41)5 =(41)=F 49 paas

499x569 Brabar=283(93)1 =(93)=F 79 paas

791x569 Brabar=450(07)9=(07)=F  05 paas

558x569 Brabar=317(50)2= (50)= F  (wait)


First =Lenk =Figar 

(00000)

(55555)

meri is Routeen Sy First Lenk   0  mubarik Ho

Chort gem ke leia Rabta kare

(((((Baba A1 ===)))))

No# 0312-6925526

Baba A1
442 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
442 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
443 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526


Baba A1
443 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526


Baba A1
444 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
444 Days ago

(((((Baba A1 =  =)))))

Ki Tarif Sy salam =

First = Lenk = Figar =

7207  Sy  Start 

720x569 Brabar=409(68)0=(68)=F 16 paas

162x569 Brabar=92(17)8  =(17)=F 71 paas

714x569 Brabar=406(26)6 =(26)=F 12 paas

122x569 Brabar=69(41)8   =(41)=F 49 paas

494x569 Brabar=281(08)6 =(08)=F 87 paas

872x569 Brabar=496(16)8 =(16)=F 63 paas

631x569 Brabar=359(03)9  =(03)=F  03 paas

535x569 Brabar=304(41)5 =(41)=F 49 paas

499x569 Brabar=283(93)1 =(93)=F 79 paas

791x569 Brabar=450(07)9=(07)=F  05 paas

558x569 Brabar=317(50)2= (50)= F  (wait)


First =Lenk =Figar 

(00000)

(55555)

meri is Routeen Sy First Lenk   0  mubarik Ho

Chort gem ke leia Rabta kare

(((((Baba A1 ===)))))

No# 0312-6925526

Baba A1
444 Days ago

(((((Baba A1 =  =)))))

Ki Tarif Sy salam =

First = Lenk = Figar =

7207  Sy  Start 

720x569 Brabar=409(68)0=(68)=F 16 paas

162x569 Brabar=92(17)8  =(17)=F 71 paas

714x569 Brabar=406(26)6 =(26)=F 12 paas

122x569 Brabar=69(41)8   =(41)=F 49 paas

494x569 Brabar=281(08)6 =(08)=F 87 paas

872x569 Brabar=496(16)8 =(16)=F 63 paas

631x569 Brabar=359(03)9  =(03)=F  03 paas

535x569 Brabar=304(41)5 =(41)=F 49 paas

499x569 Brabar=283(93)1 =(93)=F 79 paas

791x569 Brabar=450(07)9=(07)=F  05 paas

558x569 Brabar=317(50)2= (50)= F  (wait)


First =Lenk =Figar 

(00000)

(55555)

meri is Routeen Sy First Lenk   0  mubarik Ho

Chort gem ke leia Rabta kare

(((((Baba A1 ===)))))

No# 0312-6925526

Baba A1
444 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
444 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

First = second = singal = Close =

1220 Sy Start=

9616x12 Brabar =1(1)5392 = (1)=S 11 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=F 87 paas

9616x87 Brabar =8(3)6592 = (3)=F 63 paas

9616x63 Brabar =6(0)5808 = (0)=S 70 paas

9616x53 Brabar =5(0)9648 = (0)=S 40 paas

9616x49 Brabar =4(7)1184 = (7)=S 37 paas

9616x79 Brabar =7(5)9664 = (5)=F 05 paas

9616x55 Brabar =5(2)8880 = (2)=F  (wait)  

First =Second =Sengal=close=

               (22222)

               (22222)Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
448 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
448 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
450 Days ago

(((((Baba A1 =  =)))))

Ki Tarif Sy salam =

First = Lenk = Figar =

7207  Sy  Start 

720x569 Brabar=409(68)0=(68)=F 16 paas

162x569 Brabar=92(17)8  =(17)=F 71 paas

714x569 Brabar=406(26)6 =(26)=F 12 paas

122x569 Brabar=69(41)8   =(41)=F 49 paas

494x569 Brabar=281(08)6 =(08)=F 87 paas

872x569 Brabar=496(16)8 =(16)=F 63 paas

631x569 Brabar=359(03)9  =(03)=F  03 paas

535x569 Brabar=304(41)5 =(41)=F 49 paas

499x569 Brabar=283(93)1 =(93)=F 79 paas

791x569 Brabar=450(07)9=(07)=F  05 paas

558x569 Brabar=317(50)2= (50)= F  (wait)


First =Lenk =Figar 

(00000)

(55555)

meri is Routeen Sy First Lenk   0  mubarik Ho

Chort gem ke leia Rabta kare

(((((Baba A1 ===)))))

No# 0312-6925526

Baba A1
450 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
452 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
452 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Baba A1
453 Days ago

(((((Baba A1 =  =)))))

Ki Tarif Sy salam =

First = Lenk = Figar =

7207  Sy  Start 

720x569 Brabar=409(68)0=(68)=F 16 paas

162x569 Brabar=92(17)8  =(17)=F 71 paas

714x569 Brabar=406(26)6 =(26)=F 12 paas

122x569 Brabar=69(41)8   =(41)=F 49 paas

494x569 Brabar=281(08)6 =(08)=F 87 paas

872x569 Brabar=496(16)8 =(16)=F 63 paas

631x569 Brabar=359(03)9  =(03)=F  03 paas

535x569 Brabar=304(41)5 =(41)=F 49 paas

499x569 Brabar=283(93)1 =(93)=F 79 paas

791x569 Brabar=450(07)9=(07)=F  05 paas

558x569 Brabar=317(50)2= (50)= F  (wait)


First =Lenk =Figar 

(00000)

(55555)

meri is Routeen Sy First Lenk   0  mubarik Ho

Chort gem ke leia Rabta kare

(((((Baba A1 ===)))))

No# 0312-6925526

Baba A1
453 Days ago

(((((Baba A1=)))))

Ki Traif Sy Salam=

First= Opan = Routeen =

4947 sy start =

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 8  paas

693x87x=End 36350(046)=(046)=opan 6 paas

693x63x=End 19061(082)=(082)=opan 0 paas

693x53x=End 13490(194)=(194)=opan 4 paas

693x49x=End 11530(778)=(778)=opan 7 paas

693x79x=End 29972(340)=(340)=opan 0 paas

693x55x=End 14527(532)=(532)=opan= (wait)


First =Opan =Figar =

   (22222)

   (33333)

   (55555)


(((((Baba A1=)))))

Aal Pakistan  ko meri is Routeen Sy 

First opan   0   mebar ko 


Chort Gem ka Lia Rabta Kare =

(Baba A1 # 0312-6925526

Top

 
All Right Reserved by: Prize Bond Guru
Powerd By: Ch Munir