Rs. 40,000 Fri, Jun 1st 2018 at Peshawar Admin prince adnan 03004221795 Prizebond Schedule 2018 Available
User Homepage Formula
M Usman
72 Days ago

AoA
 
Dear Admin
&
Members k naam


Current Routine Second

210469 se start

2 Akre men Akra 6 tandole men tandola
210469= Akre k Danay

210469 = Close = 9-4-1-6

210469 = Center = 6-7-8

389896 = k Second men

296 pass
389896= Akre k Danay

389896 = Close = 2-7-9-4

389896 = Center = 6-7-8

156055 = k Second men

177 pass
156055= Akre k Danay

156055 = Close = 3-0-8-5

156055 = Center = 9-0-1

004385 = k Second men

439 pass
004385= Akre k Danay

004385 = Close = 1-6-8-3

004385 = Center = 6-7-8

635576 = k Second men

617 pass
635576= Akre k Danay

635576 = Close = 0-7-5-2

635576 = Center = 8-9-0

668593 = k Second men

170 pass
668593= Akre k Danay= ??

668593 = Close = ?-?-?-?

668593 = Center 3-4-5

?????? = k Second men

??? pass
Akray

First  Second

?? <=> ?? 

Tendolay

First === Second

 ??3  ??4  ??5 

 ??3  ??4  ??5

6 tandole men tandola second
Lag raha hay
Enam ki garenti 
Fee 15000 Advance 5000
Baqi Enam Lagne k bad Faisalabad ka draw
hay moj kar lo jesc ka kabhi bhi Enam nahi laga
Lago aur kamauo zarorat mand rabta Karen

Routine ke sath Hansel karen


ap ki duaon ka muntzar
 
m usman
03157532399
M Usman
73 Days ago

AoA
 
Dear Admin
&
Members k naam
 

40000 TO 200

517642 Se Cureent 40000 k close ki
baki + 2  -- 2 Cross 200 Bond men
 link lag raha hay


5(1)76 =7 -9+ 1 =(77)14 Akra Paas


9(4)60= 4 -6+ 8 =(44)38 Akra Paas


8(2)68= 6 -8+ 0 =(10)58 Close Paas


5(1)02= 7 -9+ 1 =(59)26 Close Paas


0(6)06= 2 -4+ 6 =(29)69 Open Paas


1(9)00= 9 -1+ 3 =(71)92 Close Paas


1(9)04= 9 -1+ 3 =(38)52 Open Paas


6(5)60= 3 -5+ 7 =(71)41 Open Paas


1(6)25= 2 -4+ 6 =(49]98 Open Paas


0(3)51= 5 -7+ 9 =(73)28 Open Paas


4(9)81= 9 -1+ 3 =(35)99 Open Paas


2(6)70= 2 -4+ 6 =(21)04 Open Paas


2(4)70= 4 -6+ 8 =(??)?? Open yan Close Paas

4444444444444444444444
6666666666666666666666
8888888888888888888888
 
 
ap ki duaon ka muntzar
 
m usman
03157532399
M Usman
73 Days ago

AoA
 
Dear Admin
&
Members k naam
 

First Bond 40000 key klose Se -2 -2 aur in Kay home sey First bond 200 ko open
dey raha hey 


2000

First 1(9)64=9-7-5 h 4-2-0

First 95 open Pass


2001

First 2(0)37=0-8-6 h 5-3-1

First 66 open Pass


2002

First 1(0)14=0-8-6 h 5-3-1

First 19 open Pass


2003

First 3(2)35=2-0-8 h 7-5-3

First 06 open Pass


2004

First 6(2)81=2-0-8 h 7-5-3

First 26 open Pass


2005

First 7(0)53=0-8-6 h 5-3-1

First 14 open Pass


2006

First 1(4)34=4-2-0 h 9-7-5

First 04 open Pass


2007

First 4(9)54=9-7-5 h 4-2-0

First 56 open Pass


2008

First 9(0)07=0-8-6 h 5-3-1

First 32 open Pass


2009

First 6(5)10=5-3-1 h 0-8-6

First 85 open Pass


2010

First 4(8)90=8-6-4 h 3-2-1

First 34 open Pass


2011

First 4(8)40=8-6-4 h 3-1-9

First 12 open Pass


2012

First 5(7)16=7-5-3 h 2-0-8

First 32 open Pass


2013

First 0(5)83=5-3-1 h 0-8-6

First 33 open Pass


2014

First 4(9)56=9-7-5 h 4-2-0

First 92 open Pass


2015

First 9(4)60=4-2-0 h 9-7-5

First 77 open Pass


2016

First 1(9)00=9-7-5 h 4-2-0

First 29 open Pass


2017

First 0(3)51=3-1-9 h 8-6-4

First 49 open Pass


2018

First 6(6)85=6-4-2 h 1-9-7

First ?? Open Pass

Now Open City Faisalabad

222222-444444-666666

111111-777777-999999

 
ap ki duaon ka muntzar
 
m usman
03157532399

Top

 
All Right Reserved by: Prize Bond Guru
Powerd By: Ch Munir