Rs. 15,000 Mon, Jul 3rd 2017 at Muzaffarabad Admin prince adnan 03004221795 F :732880---S:142513--320186--343783--634887--954354 Prizebond Schedule 2017 Available
User Homepage Formula
Baba Zulqarnain
22 Days ago

❀❀ BABA    ZULQARNAIN  β€β€        
        KALI    AMLIYAAT   KA BADSHA


        OSTADON  KA  OSTAD
  

        BABA  ZULQARNAIN  Ki taraf  

     
       GHAM  FREE  HA  GHAM  FREE HA


       BABA G Ki Taraf  SA 


                             88   KA FAST AKHRA
    
                              MUBARAK           HO
  
    

       BABA  G  Ki NAGRI  MAIN  AP Bi 
  
       Kia Yaad karoo gay
       Jo front thy fast kay


        4           5               PASS 53


        
        8           1              PASS 19        3           7              PASS 71        2           9              PASS 94        0           3              PASS 37        1           9              PASS 93        2           3              PASS  34        5           6              PASS  65        7           3              PASS  38        1           O              PASS  06        5            3              PASS  38        4            0              PASS  02        3            7              PASS 72        9            1              PASS  16        2            7              PASS  71        4            1               PASS 12        3            4               PASS 49        2            8               PASS 87        1             6               PASS  63        9             0               PASS 03        5              4               PASS 49        1              7               PASS 79


         
        4              0                PASS 05


      
        5              8                PASS 88        3              4               PASS 41


                     

                          41 PASS        
      baba zulqarnain ki taraf sa  88 ka 

      Ka fast akhra mubarak ho


       
      BABA g ki fast kay akhray free hen


      Or tandolay bi     Gham free ha gham free ha

     Gham free ha gham free ha

                   BABA G


         CAL ME 0306 7607203
              
                        0306.7607203


          JO emandar loag heen wo 

          Hazraat raabta kareen  ?


          Baba srif or srif sham ko

          Gham detay hen

               Sham        6..30 ka bad

               Baba g sa raabta kareen


                   0306.7607203
                   0306.7607203  

           Amleeyat sa hasil ki hoie 
     
           Gham  baba g kay hotay

           Howay mooj karoo               

     
   
          Sham 6.30 kay bad gham milay gi


          BABA zulqarnain G
           
          0306.7607203


πŸ˜‡πŸ€ πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ˜‡m
Baba Zulqarnain
60 Days ago

❀❀ BABA    ZULQARNAIN  β€β€        
        KALI    AMLIYAAT   KA BADSHA


        OSTADON  KA  OSTAD
  

        BABA  ZULQARNAIN  Ki taraf  

     
       GHAM  FREE  HA  GHAM  FREE HA


       BABA G Ki Taraf  SA 


                             05   KA FAST AKHRA
    
                              MUBARAK           HO
  
    

       BABA  G  Ki NAGRI  MAIN  AP Bi 
  
       Kia Yaad karoo gay
       Jo front thy fast kay


        4           5               PASS 53


        
        8           1              PASS 19        3           7              PASS 71        2           9              PASS 94        0           3              PASS 37        1           9              PASS 93        2           3              PASS  34        5           6              PASS  65        7           3              PASS  38        1           O              PASS  06        5            3              PASS  38        4            0              PASS  02        3            7              PASS 72        9            1              PASS  16        2            7              PASS  71        4            1               PASS 12        3            4               PASS 49        2            8               PASS 87        1             6               PASS  63        9             0               PASS 03        5              4               PASS 49        1              7               PASS 79


         
        4              0                PASS 05
                       O5 PASS

        
      baba zulqarnain ki taraf sa 05 ka 

      Ka fast akhra mubarak ho


       
      BABA g ki fast kay akhray free hen


      Or tandolay bi     Gham free ha gham free ha

     Gham free ha gham free ha

                   BABA G


         CAL ME 0306 7607203
              
                        0306.7607203


          JO emandar loag heen wo 

          Hazraat raabta kareen  ?


          Baba srif or srif sham ko

          Gham detay hen

               Sham        6..30 ka bad

               Baba g sa raabta kareen


                   0306.7607203
                   0306.7607203  

           Amleeyat sa hasil ki hoie 
     
           Gham  baba g kay hotay

           Howay mooj karoo               

     
   
          Sham 6.30 kay bad gham milay gi


          BABA zulqarnain G
           
          0306.7607203


πŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘Ώ
Baba Zulqarnain
67 Days ago

❀❀ BABA    ZULQARNAIN  β€β€        
        KALI    AMLIYAAT   KA BADSHA


        OSTADON  KA  OSTAD
  

        BABA  ZULQARNAIN  Ki taraf  

     
       GHAM  FREE  HA  GHAM  FREE HA


       BABA G Ki Taraf  SA 


                             05   KA FAST AKHRA
    
                              MUBARAK           HO
  
    

       BABA  G  Ki NAGRI  MAIN  AP Bi 
  
       Kia Yaad karoo gay
       Jo front thy fast kay


        4           5               PASS 53


        
        8           1              PASS 19        3           7              PASS 71        2           9              PASS 94        0           3              PASS 37        1           9              PASS 93        2           3              PASS  34        5           6              PASS  65        7           3              PASS  38        1           O              PASS  06        5            3              PASS  38        4            0              PASS  02        3            7              PASS 72        9            1              PASS  16        2            7              PASS  71        4            1               PASS 12        3            4               PASS 49        2            8               PASS 87        1             6               PASS  63        9             0               PASS 03        5              4               PASS 49        1              7               PASS 79


         
        4              0                PASS 05
                       O5 PASS

        
      baba zulqarnain ki taraf sa 05 ka 

      Ka fast akhra mubarak ho


       
      BABA g ki fast kay akhray free hen


      Or tandolay bi     Gham free ha gham free ha

     Gham free ha gham free ha

                   BABA G


         CAL ME 0306 7607203
              
                        0306.7607203


          JO emandar loag heen wo 

          Hazraat raabta kareen  ?


          Baba srif or srif sham ko

          Gham detay hen

               Sham        6..30 ka bad

               Baba g sa raabta kareen


                   0306.7607203
                   0306.7607203  

           Amleeyat sa hasil ki hoie 
     
           Gham  baba g kay hotay

           Howay mooj karoo               

     
   
          Sham 6.30 kay bad gham milay gi


          BABA zulqarnain G
           
          0306.7607203


πŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘ΏπŸ‘Ώ

Top

 
All Right Reserved by: Prize Bond Guru
Powerd By: Ch Munir